หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิกรมแพทย์ทหารบกและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เม.ย.63 เวลา 13.20 น. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 42 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 และรองประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พร้อมผู้แทนคณะอดีตนักศึกษาฯ จำนวน 11 ท่านได้ไปมอบเงินให้กับมูลนิธิกรมแพทย์ทหารบกและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวนเงิน 372,500 บาท มอบแอลกอฮอล์เจล มูลค่า 50,000 บาท มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด และมอบ Face Shield จำนวน 400 อัน ให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนต่อไป.

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ