หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงของมนุษย์

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
บรรยายโดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ