หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

บรรยายโดย
นายไมตรี อินทุสุต
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ