หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมรับโครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไป

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมรับโครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไป
บรรยายโดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ