หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

กิจกรรม นักศึกษา มส.10 ร่วมกับ มส.11

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

กิจกรรม นักศึกษา มส.10 ร่วมกับ มส.11
พล.ต.ต. ดร.ภาดล ประภานนท์ และ ดร.ภวัต ตั้งตรงจิต (ผ้แทน นักศึกษา สวปอ.มส.10) นำ พล.ท.ดร. กฤษฎา สุทธานินทร์ (ผู้แทนคณาจารย์) และ ดร.วรวุฒิ ไชยศร (ผู้แทน นักศีกษา มส.11) ร่วมเดินทางติดตามประเมินผลรับฟังการบรรยายสรุปจาก อ.สายกุล ปะนันเป็ง (ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รูป ญสส.80) และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการส่งมอบภารกิจกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ