หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

การติดกับดักรายได้ปานกลาง สาเหตุและแนวทางการแก้ไข

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

บรรยายพิเศษ
การติดกับดักรายได้ปานกลาง สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
บรรยายโดย นายบัณฑิต นิจถาวร
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ