หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

กิจกรรมซีเอสอาร์ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

กิจกรรมซีเอสอาร์ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ร่วมกับ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง โดย พลเอกจรัล กุละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 น.ส.ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธาน CSR มส. รุ่นที่ 11 และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 11
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “ส่งเสริมสุขภาพ” ณ รพ.สต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเช้า ได้มีการฟังการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และการฟื้นฟูเมืองอุบล” โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาว่าการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างนั้น มีบริการตรวจสุขภาพฟันชาวบ้าน ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยง ที่ รพ.สต.หนองกินเพล (โดยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา)
หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับ รพ.สต.หนองกินเพล มอบซ่อมแซมบ้านให้กับ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ภาค 3 มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.ทัพไทย ให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน มอบรองเท้าบูท และแว่นตา สำหรับชาวบ้าน ต.หนองกินเพล หลังจากนั้นได้เดินทางพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปมอบบ้านให้กับชาวบ้าน นายพุฒิ ทาวัน เป็นชายตาบอดภรรยาพิการ และพี่ๆได้สบทบทุนให้กับนายพุฒิอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ