หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

สงครามการค้า ศึกที่ยังไม่สงบ ผลกระทบที่พึงระวัง

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

บรรยายพิเศษ
สงครามการค้า ศึกที่ยังไม่สงบ ผลกระทบที่พึงระวัง
บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ