หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน

บรรยายโดย นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ