หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางเศรษฐกิจของประเทศ

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ