หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

บรรยากาศการบรรยาย ระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ