หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ภาพบรรยากาศการถกแถลง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๑

พล.อ. ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)
ภาพบรรยากาศการถกแถลง
ภาพบรรยากาศการถกแถลง
ภาพบรรยากาศการถกแถลง
ภาพบรรยากาศการถกแถลง
ภาพบรรยากาศการถกแถลง
ภาพบรรยากาศการถกแถลง

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ