หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

รายการ THE BEST Forever

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๒๑.๒๐ – ๒๑.๕๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ , สถานีโทรทัศน์ TGN Global Network, สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM (จานส้ม)

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ