หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 14

กำหนดการศึกษาดูงานกองบัญชาการกองทัพอากาศและละลายพฤติกรรม (มส.14) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564

รายงานตัวชำระเงิน 23-30 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ

(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

กำหนดการพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 14

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ